AKTUALNOŚCI

Zakres prac prowadzonych w czerwcu

Wykonawca inwestycji prowadzi nieprzerwanie prace związane z projektowaniem poszczególnych elementów stacji i zatwierdzaniem kolejnych tomów dokumentacji wykonawczej. Niemniej jednak, równolegle do tych działań, w czerwcu przygotowano nasyp, który umożliwi rozbudowę stacji. Wykonano także tymczasowe wprowadzenie linii 400 kV Olsztyn - Mątki na rozdzielnię 400 kV.

 Uzyskano już pierwsze pozwolenie na budowę

W maju wykonawca stacji uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę w zakresie niwelacji terenu pod rozbudowę stacji wraz z przebudową rowu odwadniającego. Odbyło się także przekazanie placu budowy.  Prace ruszą w czerwcu.Wystawa o inwestycji

Tablica informacyjna poświęcona inwestycji prowadzonej przez SAG Elbud została ponownie udostępniona w Urzędzie Gminy w Jonkowie. Na planszy znajdują się najważniejsze informacje o zadaniu oraz roli i znaczeniu stacji elektroenergetycznych w systemie przesyłowym.

Plansza wystawiona będzie w jonkowskim magistracie do końca kwietnia br.


Sesja zdjęciowa na stacji

Projektowanie stacji jest nadal w toku. Wspomniane prace, tak jak zakłada harmonogram, potrwają jeszcze przez kilka miesięcy. Poniżej prezentujemy aktualne zdjęcia stacji wykonane w marcu br.
Projekty obwodów wtórnych

Aktualnie projektani pracują nad zaprojektowaniem obwodów wtórnych nowej rodzielini 400 kV. Zgodnie z harmonogramem, prace projektowe potrwają jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy.