Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego inwestycja jest realizowana?

Realizacja inwestycji jest niezbędna w celu poprawy warunków zasilania północnej części Polski, a tym samym zapewnienia milionom odbiorców stabilnych dostaw energii elektrycznej.


Jak na inwestycji skorzysta gmina Jonkowo?

Przede wszystkim poprawią się warunki zasilania całego regionu, co oznacza pewniejsze i stabilniejsze zaopatrzenie w energię elektryczną tutejszych odbiorców. Ponadto - po realizacji inwestycji - gmina będzie otrzymywać środki finansowe z tytułu podatku od inwestycji.


Czy stacja będzie bezpieczna dla otoczenia?

Tak, stacja została zaprojektowana zgodnie ze wszystkimi przepisami określającymi dopuszczalny poziom oddziaływania na otoczenie. Mimo rozbudowy, oddziaływanie stacji nie zmieni się. W jej sąsiedztwie nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Aby to potwierdzić, po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem stacji do eksploatacji, przeprowadzone zostaną pomiary, które zweryfikują zgodność zrealizowanego projektu z obowiązującymi przepisami.


Czy realizacja inwestycji będzie uciążliwa dla otoczenia?

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, wykorzystanie sprzętu budowlanego wiąże się z okresowym zwiększeniem poziomu hałasu oraz zwiększeniem natężenia ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Warto jednak podkreślić, że całość prac prowadzona będzie na terenie stacji, zatem odczuwalność ich dla otoczenia będzie minimalna.


Jak długo potrwa inwestycja?

Inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2018 roku.


Czy podczas budowy wystąpią przerwy w dostawach prądu?

Nie. Wszystkim odbiorcom energii elektrycznej zostaną zapewnione dostawy z innych źródeł. W praktyce oznacza to, że realizacja inwestycji będzie niezauważalna i nieodczuwalna dla mieszkańców gminy Jonkowo i okolic.


Jak można skontaktować się z Wykonawcą prac?

W przypadku pytań lub zastrzeżeń, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE