Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Poziom hałasu jest regulowany przepisami. Stacja została zaprojektowana tak, aby nie zostały one nigdzie przekroczone, a w szczególności na znajdujących się w sąsiedztwie stacji terenach zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. Tymczasem na granicy stacji poziom ten może wynosić maksymalnie 45 dB, zatem im dalej od jej ogrodzenia, tym stacja jest mniej słyszalna.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE