Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Jak działa stacja elektroenergetyczna

Stacje elektroenergetyczne to jedne z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To tu odbywa się rozdział i zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, co pozwala rozprowadzać ją liniami najwyższych i wysokich napięć po terenie całego kraju. Stacje pełnią zatem kluczową rolę w przesyłaniu energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania np. elektrowni, do odbiorców końcowych czyli naszych domów czy zakładów pracy.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE