Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Lokalizacja

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400/220/110 kV Olsztyn Mątki zlokalizowana jest w miejscowości Mątki w gminie Jonkowo w województwie warmińsko-mazurskim. Teren stacji obejmuje 9,2 ha, a działki, na których się znajduje, stanowią własność Skarbu Państwa i Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE