Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt „Rozbudowa stacji Olsztyn Mątki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie:

 

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 20 listopada 2018 r.

 

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 12,4 mln zł.

 

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  66,96 mln zł.

 

Cel:

 

Celem projektu jest stworzenie warunków niezbędnych do pełnego wykorzystania połączenia energetycznego Polska –  Litwa. Realizacja projektu przełoży się na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w północno-wschodnim rejonie kraju oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i stabilności napięciowej sieci obszaru centralnej Polski.

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE