Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Znaczenie stacji Olsztyn Mątki

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400/220/110 kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Na terenie stacji znajdują się:

  • rozdzielnia napowietrzna 400 kV w układzie 2S z szyną obejściową
  • rozdzielnia napowietrzna 220 kV składającą się z bloku: pole liniowe 220 kV Olsztyn oraz pole liniowe AT3 400/220 kV
  • rozdzielnia napowietrzna 110 kV w układzie 3S.

SE Olsztyn Mątki pełni funkcję transformatorowo-rozdzielczą. Oznacza to, że po pierwsze, tutejsza aparatura transformuje czyli zmienia napięcie docierającej tu energii elektrycznej, co pozwala następnie przesyłać ją dalej liniami wysokiego napięcia (110 kV) zasilającymi najbliższe stacji regiony. Pośrednio zatem stacja pozwala na dystrybucję prądu do domów i zakładów pracy.

Po drugie zaś, obiekt pełni funkcję rozdzielczą. Oznacza to, że energia elektryczna o napięciu 400 kV, która dociera na teren stacji, przesyłana jest liniami najwyższych napięć dalej, do kolejnych podobnych, pozwalając na dostarczenie prądu do dalszych rejonów kraju.

Obecnie na teren stacji wchodzą linie elektroenergetyczne: 400 kV Olsztyn Mątki-Gdańsk Błonia oraz 220 kV Olsztyn Mątki-Olsztyn.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE